Pohybko 12-24 mesiacov

31.07.2023

Kurz je určený pre deti, ktoré už stoja (pokojne aj s oporou) a pre chodiace detičky

Na Pohybku pre 12 - 24 mesačné deti podporujeme ich prirodzený vývoj hravou a zábavnou formou. Lekcia prebieha za sprievodu hudby, básničiek a pesničiek, s využitím veľkého množstva zaujímavých pomôcok.

Po prvom roku života je cvičenie vo väčšej skupinke pre deti ideálne. Deti sa učia začleniť do režimu skupiny. Postupne prijímajú pravidlá existencie a spolupráce v skupine. Deti postupne získavajú zodpovednosť za svoje správanie. Na našom Pohybku získajú prvé ozajstné skúsenosti so sebarealizáciou a sebadôverou v spoločnosti.

V rámci rozvoja zraku podporujeme lepšiu orientáciu v priestore, ktorú majú deti v tomto období už dobre vyvinutú. Na tréning zraku využívame pohybové hry a cvičenia - lezenie, preliezanie, rozlišovanie a skúmanie, atď. 

Hrubú motoriku s deťmi rozvíjame pri rôznych cvičeniach s pomôckami, pri lezení a chôdzi počas hry a cez prekážkovú dráhu. Deti experimentujú s vlastným telom, zdokonaľujú si koordináciu pohybov rovnováhu a orientačné schopnosti v priestore.

Pohybovými aktivitami a hrami vytvárame deťom prostredie pre zážitkové skúmanie. K stimulácii psychomotoriky, rozvoja jemnej motoriky, reči a rozumového vývoja detí používame hudbu, básničky a pesničky a rytmické cvičenia vhodné pre vekovú skupinu 12 - 24 mesiacov.

Čo u nás určite zažijete a čo si vyskúšate?

  • detičky cvičia v sprievode maminky, ocka alebo iných rodinných príslušníkov
  • dôležitá je pre nás aktívna spolupráca rodič - dieťa, čím dochádza k utužovaniu ich vzájomného vzťahu
  • uprednostňujeme individuálne potreby detičiek, dbáme na ich aktuálnu úroveň pohybových zručností či rozumových schopnosti
  • cvičíme naboso, čo vedie k zdravému vývinu chodidla a správnemu držaniu telíčka
  • prepájame vývin celého organizmu od hlavy po päty

▶️ Lekcia trvá 50 min., pričom 35 min. je venovaných aktívnemu využívaniu pomôcok a 15 min. prekážkovej dráhe, rôznym hrám a pod. ◀️ 

Na Vás a Vaše dieťa sa už teraz teší trénerka Beba :)


Zaujali Vás základné informácie o cvičení? Vyplňte prosím prihlášku pre Vaše dieťatko. Následne od nás dostanete e-mail o potvrdení Vašej prihlášky a ďalší e-mail s pokynmi týkajúcimi sa platby a ostatnými informáciami. Ďakujeme krásne a tešíme sa na Vás.