Atletika pre deti 9-11 roční

09.07.2023
Atletika je základom pre všetky športové odvetvia. Komplexný atletický tréning vedie k zdravému všestrannému vývoju pohybových schopností u detí. 

Najprirodzenejším prostriedkom rozvoja pohybových zručností je po chôdzi obyčajný beh. Deti ho milujú! Behajú všade, kde sa dá a ešte k tomu pridávajú všakovaké skoky :) Preto sa práve atletika môže stať efektívnym prostriedkom rozvoja pohybovej všestrannosti, zdatnosti a výkonnosti detí. Okrem základných pohybových štruktúr, ako je chôdza, beh a skákanie, sa budeme na tréningoch venovať aj technike hádzania, rôznym štafetovým variantom, ... Prostredníctvom rôznych tradičných aj netradičných pomôcok budeme deti motivovať k zlepšovaniu kondičných, koordinačných a silových schopností detí

Komplexná atletická príprava umožní deťom zvládať bez problémov každodenné činnosti, ako aj napredovanie v akomkoľvek športovom odvetví.

Vďaka rôznorodosti atletických disciplín dokážeme objaviť individuálne schopnosti a nadanie detí, ale zároveň posilňovať medzi deťmi spoločenskú a sociálnu interakciu.

Krúžok je vhodný pre dievčatá, aj chlapcov od 9 do 11 rokov.


Dôležité informácie k tréningom:

→ Oblečenie – pohodlné športové oblečenie (podľa počasia), športová obuv a fľaša s vodou

→ Za priaznivého počasia budú tréningy prebiehať vonku (Športová atletická plocha pri ZŠ A. Brunovského v Zohore). V prípade nepriaznivého počasia trénujeme v telocvični

→ Tréningy budú predbežne vo štvrtok od 15:30 do 16:30 (na vonkajšej atletickej ploche alebo v telocvični ZŠ)

→ Prvý tréning sa uskutoční v októbri po dohode s pani riaditeľkou

→ Krúžok sa otvorí pri minimálnom počte 6 detí

→ Ďalšie informácie, výšku členského, a i. Vám zašleme po vyplnení predbežnej prihlášky a po odsúhlasení krúžku pani riaditeľkou v septembri


Našim hlavným cieľom je, aby sa deti hýbali zdravo, s láskou a radosťou. Ak sa Vám páči naše zmýšľanie, budeme radi, ak nám vyplníte predbežnú nezáväznú prihlášku.