Deti

Naša ponuka krúžkov:

Rope Skipping

02.09.2020
Vráťme švihadlá späť k deťom. Nech zmysluplne trávia voľný čas, majú partiu a spomienky na celý život.
Teenageri si zábavnou a zaujímavou formou vybudujú vzťah k pohybu a športovým zručnostiam.
Hravou a zábavnou formou podporujeme správny psychomotorický vývin detičiek od cca 1 roka (chodiace detičky) s dôrazom na metódu Montessori.
Škôlkari: Všeobecná pohybová príprava s dôrazom na jemnú a hrubú motoriku. Gymnastika, hry a zábava.
Všeobecná pohybová príprava. Gymnastika. Rytmus. Posilnenie celého tela. Jemná motorika. Zábava.