Chceme sa spolu s vami zdravo hýbať aj v roku 2022

05.01.2022

Občianske združenie "Move&Think" sa uchádza o vašu dôveru aj v roku 2022. Touto cestou by sme Vás chceli požiadať o 2% z vašich daní, o ktorých rozhodujete VY. 

Plánujeme pokračovať v cvičeniach pre deti od 1 roku až do osem rokov, v cvičeniach pre dospelých - relaxačno-zdravotných, aj nadupaných jumpingových tréningoch. Máme nápady aj na nové aktivity, ich realizácia však závisí od vývoja pandemickej situácie a rozhodnutí našej vlády. Budeme veľmi radi, keď nám pomôžete s celkovou réžiou, či už pri výmene a starostlivosti náradia, prenájmu alebo organizácii špeciálnych podujatí, keďže rok 2021 bol pre nás takmer devastačný.

Rozhodnutie je na Vás.

Vaše 2 % budú použité na správnu vec a Vašim rozhodnutím prispejete k zdravému pohybu detí a dospelých v našom okolí. Vraví sa o kolektívnej imunite, kolektívnom zdraví. Vedeli ste, že ak sa ľudia okolí vás nehýbu pravidelne, klesá v danej oblasti pohybová gramotnosť kolektívne? Všetci vieme, že k dobrej imunite nesporne patrí aj pravidelný pohyb. Dožičme ho teda našim deťom a aj sebe. Buďme kolektív ;)

Občianske združenie "Move&Think" oslávi v apríli 2022 svoje 6 narodeniny.

Aj vďaka Vašej podpore na Záhorí pôsobíme už šiesty rok, teda od roku 2017. Poskytujeme pomoc vo forme zdravého pohybu pod vedením lektorov a trénerov školených v zdravotných, pedagogických a rôznych fitnes témach. Naše pohybové štúdium sa nachádza v obci Láb, v priestoroch starej školy na ulici Antona Milatu 555.

Viac informácií o našich aktivitách nájdete na stránke www.hybsaamysli.sk alebo na našej Facebookovej stránke

Chceli by sme sa veľmi poďakovať všetkým našim priateľom, dobrovoľníkom a podporovateľom za ich podporu, vďaka ktorej naše združenie môže kvalitne ponúkať zdravý pohyb všetkým ľuďom bez rozdielu veku a pohlavia.

Ď A K U J E M E

Údaje potrebné k poukázaniu 2% z dane:

názov organizácie : Občianske združenie "Move&Think"
právna forma: občianske združenie
sídlo: Láb 67
IČO: 42413214

bankové spojenie: Fio banka

IBANSK86 8330 0000 0025 0163 9506 BIC: FIOZSKBAXXX

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

Tlačivá:

1. ZAMESTNANEC - použije

 • VYHLÁSENIE editovateľné PDF, predvyplnené
 • POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE - editovateľné PDF , predvyplnené

2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

 • Daňové priznanie FO TYP A) - online
 • Daňové priznanie FO TYP B) - online

3. PORVRDENIE na poukázanie 3% z dane odpracovaním minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít - prikladá sa k VYHLÁSENIU al. DP fyzických osôb

 • POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie
 • POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

4. PRÁVNICKÁ OSOBA

 • Daňové priznanie právnických osôb - online

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:

 • 15.1.2022 - Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2021 (Oficiálny zoznam poberateľov 2 % a nájdete tu)
 • 15.2.2022 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.
 • 31.03.2022 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

 • 31.03.2022 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane - POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2022 môže poukázať iba 1,0 % z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.