DARUJ ZDRAVÝ POHYB PRE SEBA A SVOJICH BLÍZKYCH

18.01.2021

Pomôžte nám budovať pevné zdravie a pohyb bez bolesti.

Ako darovať 2 % (postup, termíny a tlačivá):

Názov: "Move & Think"

Sídlo: Láb 67, 90067 Láb

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42413214

Oficiálny zoznam poberateľov 2 % a nájdete tu. 

1. POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

Ak ste ZAMESTNANCOM, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ:

1. Do 15. februára 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (tlačivo je editovateľné).

3. Do 31. marca 2021 alebo najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Povinnou prílohou "vyhlásenia" je

- Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

- Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane

2. POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2020 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2021 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť. V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania

3. POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2020 uplynie 31. marca 2021 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť. 


  • Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní. Ďakujeme.

  • Všetky detaily a podmienky venovania 2 % nájdete na www.rozhodni.sk.

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával pre naše občianske združenie v kalendárnom roku 2020 dobrovoľnícku činnosť (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti na požiadanie vydáme fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2021 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2021 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Prečo potrebujeme vaše 2 % viac ako kedykoľvek predtým?

Chceme vám aj naďalej prinášať veľa zdravého pohybu, priateľstvo, komunitu a úsmev. Momentálne máme pod nohami veľa prekážok. A aj keď sa od začiatku pandémie nevzdávame, je čoraz ťažšie ustáť našu existenciu...

Ako využívame 2 % z dane:

2 % z dane budeme využívať len druhý rok a veríme, že príspevkov bude oveľa viac, ako v minulom roku. Máme totiž odvážne plány :) Niektoré sa nám určite musia podariť, pretože pohyb nám v týchto dňoch všetkým veľmi chýba. Naše heslo je:

"Pohybom pre fyzickú aj psychickú rovnováhu."

Čo sa už podarilo aj vďaka 2 %:

  • V prvom rade sme sa dali prerobiť našu cvičebňu - miestnosť, v ktorej pôsobíme už 5 rokov. 

  • Snom bolo kúpiť nové zrkadlá, ktoré by nám veľmi uľahčili našu prácu. Na toto nám žiaľ peniaze z daní už nestačili.

  • Vďaka 2 % z dane a dotácie od obce Láb sa nám podarilo kúpiť úžasné cvičebné náčinie - rebrinu. Pre niekoho možno nudné, pre nás veľmi užitočné. Využijeme ju na detských, dospeláckych, skupinových, aj individuálnych tréningoch.