Pohybko 2-3 roční

30.07.2023

Cvičenie pre zvedavé deti, pre ich zdravé telo a zdravé nôžky.

Máte doma zvedavé dieťa? Prečo nevyužiť túto zvedavosť ako motiváciu k zdravému pohybu v skupinke rovesníkov? Naučíme deti, ako sa zdravo hýbať, ako do pohybu zapojiť zmysly, s čím sa zároveň budú zlepšovať aj ich rozumové schopnosti. Získajú lásku k pohybu, ktorú im už nikto nevezme.

V rámci hrubej aj jemnej motoriky sa na cvičení venujeme upevňovaniu správnych pohybových vzorov

Zdokonaľujeme pohyb v priestore všetkými smermi. Rozvíjame rovnovážne a koordinačné funkcie pri lezení, chôdzi, behu. Špeciálnymi zdravotnými cvičeniami podporujeme zdravý vývoj nohy u detí.

Pri hre deti navádzame k stále častejšej komunikácii, čím si zlepšujú rečové schopnosti. Hry sú zložitejšie, deti sa učia pravidlá hry.

Venujeme sa pohybovým aktivitám, pri ktorých deti využívajú spätnú zrakovú väzbu a trénujú mimické svaly. Zlepšujeme kreslenie, z čmáraníc plynule prechádzame na kvalitnejšiu kresbu spolu s predstavivosťou.

Čo u nás určite zažijete a čo si vyskúšate?

  • detičky cvičia v sprievode maminky, ocka alebo iných rodinných príslušníkov
  • aktívna účasť rodiča je aj naďalej dôležitá v rámci utužovania sociálneho vzťahu. Rodič je pre dieťa motivátor, ktorého sa snaží napodobňovať. Tým sa učí a zlepšuje.
  • uprednostňujeme individuálne potreby detičiek, dbáme na ich aktuálnu úroveň pohybových zručností či rozumových schopnosti
  • cvičíme naboso, čo vedie k zdravému vývinu chodidla a správnemu držaniu telíčka
  • prepájame vývin celého organizmu od hlavy po päty

▶️ Lekcia trvá 50 min., pričom 35 min. je venovaných aktívnemu využívaniu pomôcok a 15 min. prekážkovej dráhe, rôznym hrám a pod. ◀️  

Na Vás a Vaše dieťa sa už teraz teší trénerka Beba :) 


Zaujali Vás základné informácie o cvičení? Vyplňte prosím prihlášku pre Vaše dieťatko. Následne od nás dostanete e-mail o potvrdení Vašej prihlášky a ďalší e-mail s pokynmi týkajúcimi sa platby a ostatnými informáciami. Ďakujeme krásne a tešíme sa na Vás.