Pohybovka školáci

17.08.2020
Všeobecná pohybová príprava. Gymnastika. Rytmus. Posilnenie celého tela. Jemná motorika. Zábava.

Na čo je projekt zameraný?

* Hry na zlepšenie pohybovej reakcie * Tréning zmyslového vnímania * Stimulácia a rozvoj pohybu * Spoznávanie, porozumenie a prijatie vlastného tela aj s prípadnými nedostatkami * Rozhľad nad okolitým svetom * Vedenie k zdravému životnému štýlu * Vytvorenie si priateľstiev


Čo je obsahom projektu?

* Komplex cvičení zložený z postojov a polôh využívaných pri bežných aktivitách * Dôraz na správnu techniku * Cvičenie na podporu správneho držania tela * Kompenzačné cvičenia * Dýchacie a relaxačné cvičenia