Štvornožky

18.03.2022

Každé dieťa by malo štvornožkovať. Je to jeden z najdôležitejších a najzdravších miľníkov v našom živote. Správne držanie tela, zdravá chrbtica, rozvoj mozgových hemisfér, koordinácia ruka-oko, rytmus, tempo, ... Štvornožkovanie a správne hry v tomto období ovplyvnia kvalitu nášho celého života od škôlky, až po produktívny vek.

Pohybovka pre štvornožkujúce detičky predstavuje skupinové pohybové cvičenie pre mamičky s deťmi za sprievodu hudby, básničiek a pesničiek, s využitím veľkého množstva zaujímavých pomôcok.

Pohybovými aktivitami a hrami vytvárame deťom prostredie pre zážitkové skúmanie. K stimulácii psychomotorického vývinu detí používame hudbu, básničky a pesničky, pohybové hry, rytmické cvičenia. Zahráme sa so zaujímavými pomôckami rozvíjajúcimi schopnosti, zručnosti, zmysly, pohyb a vedomosti.

  • detičky cvičia v sprievode maminky, ocka alebo iných rodinných príslušníkov
  • dôležitá je pre nás aktívna spolupráca rodič - dieťa, čím dochádza k utužovaniu ich vzájomného vzťahu
  • uprednostňujeme individuálne potreby detičiek, dbáme na ich aktuálnu úroveň pohybových zručností či rozumových schopnosti
  • cvičíme na boso, čo vedie k zdravému vývinu chodidla a správnemu držaniu telíčka
  • prepájame vývin celého organizmu od hlavy po päty

Počas lekcie aktívne využívame balančné pomôcky (fitlopty, overbally, masážne senzomotorické pomôcky), pomocou ktorých zlepšujeme rovnovážne reakcie a svalovú súhru. Do lekcií zaraďujeme tiež rytmické cvičenia, ktoré výrazne pomáhajú celkovému zdravému vývinu dieťatka nie len po psychickej, ale aj intelektuálnej či pohybovej stránke.

Lekcia trvá 45 minút.

Zaujali Vás základné informácie o cvičení? Vyplňte prosím prihlášku pre Vaše dieťatko. Následne od nás dostanete potvrdzujúci e-mail o prijatí prihlášky s pokynmi týkajúcimi sa platby a ďalšími informáciami. Ďakujeme krásne a tešíme sa na Vás.