Veselé a užitočné cvičenie s nôžkami

21.03.2020

Deti majú radi zábavnú poéziu, popletené rozprávky, vymýšľanie vtipov ... Do týchto aktivít je veľmi vhodné deťom vsúvať rôzne cviky pre správny vývoj detských nožičiek. Ani si neuvedomia, ako krásne si precvičia všetky svaly na chodidlách, akými pružnými, ale pevnými sa stanú ich šľachy, väzivá a fascie, ako začnú ich chodidlá viac vnímať a navyše, ako úzko je citlivosť a funkčnosť ich chodidiel spojená s rozmýšľaním, rozprávaním, priestorovou orientáciou a dopadom na celé naše fyzické telo.

Hrám sa aj cvičím

Hra je najdôležitejšou činnosťou detí. Hranie s deťmi by sme nikdy nemali brať ako nutnosť, ako niečo, čo nás oberá o náš drahocenný čas. Hra a s ňou spojené cvičenie nemusí v žiadnom prípade trvať dlho. Je možné ho vsúvať do obyčajných každodenných činností, ako napr. vyzúvanie ponožiek nožičkami. Stačí len vedieť citlivo odhadnúť, kedy sa dieťa dokáže na aktivitu sústrediť a na ako dlho.

Vyzúvanie ponožiek

Dôležitá je aj motivácia. K tomuto účelu môžeme v domácich podmienkach jednoducho využiť všeobecne známe "dovolenkové" pesničky (kačací tanec, Macarena, A ram sam sam), ktoré nám navodia zábavnú atmosféru. Tanec nám zahreje celé telo a cvičenie môže začať.

Hry s pomôckami, ktoré bežne máme doma

Máte doma plný košík vypratých ponožiek? Úžasný materiál na nožičkové cvičenie! Čo budeme ešte potrebovať? Šnúru, štipce na prádlo, košík (ak je viac detí, pre každého jeden). Najprv natiahnime šnúru napr. o stoličky. Ponožky porozhadzujme po priestore.

Čo ešte posilňuje dieťa pri nožičkovom cvičení?

Nožičkami uchopíme ponožku a zavesíme na šnúru. Dvihnutím nohy dieťa zapojí brušné svalstvo a to nielen vonkajšie, ale aktívnym sa stáva aj hlboký stabilizačný systém.

Čo ak nám ponožka padne? Nevadí, skúšame znova.

Uchopenie ponožky prstami

Prevesenie ponožky cez šnúru

Mozgohry - ruka v ruke so zdravým nôžkami

Keď sú všetky ponožky povešané, rozsypeme po zemi štipce. Nôžkou štipec zoberieme a podáme do opačnej ruky. Okrem toho, že dieťaťu opäť pracuje brušné svalstvo, trénujeme prepájanie a spoluprácu hemisfér, čo má veľký význam pre rozvoj rečových schopností a pre budúci úspešný nácvik čítania a písania.

Uchopenie štipca prstami nohy

Ďalej ponožku po ponožke prištipcujeme. Viete, čo trénujeme teraz? Predsa úchop ceruzky a pera, aby každému dieťaťu išlo lepšie kreslenie a písanie.

Prepájanie hemisfér - pravá a ľavá strana

Prečo sedieť tak, či onak?

Dieťa môže ponožku prištipcovať vo viacerých pozíciách. Buď ostane s jednou nohou na kolene, druhou sa opiera o chodidlo (tzv. pozícia rytiera, správny stereotyp pri vstávaní a sadaní si na zem) alebo v sede na pätách, kde dieťa precvičuje najmä mobilitu a pružnosť chodidiel. Sed na pätách nám dokáže prezradiť tiež úroveň funkčnosti brušných svalov dieťaťa a na to nadväzujúce celkové držanie tela. Veľký pozor treba dať na tzv. "W" sed, keď dieťa nesedí na pätách, ale päty sa nachádzajú vedľa zadku a zadok sa dotýka zeme. Ďalej si treba všímať postavenie chodidiel v takomto neprirodzenom sede a síce, či sa nachádzajú chodidlá v predĺžení nohy dieťaťa alebo prsty chodidiel smerujú von od tela. Druhý variant vo veľkej miere mení postavenie bedrových kĺbov pri vývoji dieťaťa. Celkovo "W" sed je nevhodný najmä pre vývoj hlbokého stabilizačného systému a panvového dna. Preto je veľmi dôležité inštruovať deti do správneho sedu neustále.

Pozícia rytiera

Sed na pätách

Veľmi často nabádajte deti k tomu, aby sa hrali a vykonávali bežné činnosti v pozícii širokého drepu. Po prvé, posilnia si sedacie, ale opäť aj brušné svalstvo a to keď si do drepu sadajú a vstávajú z neho. Po druhé, pri tomto cviku si dieťa prirodzene uvoľní chodidlá, členky, bedrové kĺby, panvu a chrbticu. Dajte pozor, aby dieťa netlačilo kolená k sebe!

Široký drep

Rozvoj zručnosti, jemnej motoriky, priestorovej orientácie, samostatnosti

Nebude na škodu, naučiť dieťa v rámci hry zrolovať ponožky, aby si ich neskôr vedelo samo poukladať. Každý člen rodiny si nájde v kope ponožiek svoj pár, urobí si slimáčika a poskladá do guľôčky. Na konci, keď máme všetky ponožky poskladané do guľôčky, opäť zapojíme do práce nôžky a jednu guľôčku po druhej poukladáme do košíka. Teraz si ich dieťa môže ľahko odniesť na svoje miesto. Výborná práca ;)

Triedenie a skladanie ponožiek

Hotovo! Skvelá práca ;)


Aj strečing sa dá urobiť zaujímavo a zábavne

Ak ešte dokážete udržať pozornosť dieťaťa, skúste strečing chodidiel napr. aj takouto zábavnou formou. Uvidíte, ako sa deti potešia. Nezabudnite však, že okrem zábavy, vy rodičia musíte deti nabádať k tomu, aby všetky cviky robili správne.

(Prepracovaná báseň od Marcely Kramplovej)

1, 2, 3, 4, 5,

noha tá má prstov 5.

Všetky prsty zlepím spolu,

zdvihnem hore a zas dolu.

Buchnem! Šuchnem! Zatočím,

a líčko si pohladím :)


Pravidelné cvičenie ako investícia do zdravia našich detí

Deti sa učia najmä napodobňovaním. Čím častejšie uvidia rodičov a svoje okolie, že sa venujú svojim nohám a celkovej funkčnosti svojho tela, tým viac sa budú chcieť hýbať a bude ich prirodzene zaujímať ich vlastné telo.

Mali by sme deťom dávať čo najviac najavo náš záujem o pohybové aktivity s nôžkami a oni postupne začnú vymýšľať nové a nové hry a činnosti, ktoré môžeme s nohami robiť. Podporme ich v tom, všímajme si ich záujmy. Odmenou nám bude zdravý vývoj našich detí nielen v telesnej oblasti.

Prínos všeobecnej pohybovej prípravy detí nie je ľahko merateľný. Ten však, kto číta svoje dieťa ako otvorenú knihu, tomu je umožnené vidieť rôzne prepojenia medzi pohybom, správaním, prospievaním v kolektíve a celkovým spokojným životom svojho dieťaťa. Umožnime našim deťom hýbať sa správne. Vydajme sa hľadať životnú harmóniu spolu s našimi deťmi.


Napísala: Ing. Zuzana Pálinkášová, PhD.

Literatúra:
Hanšpachová, J. Veselé hry s malými dětmi. Praha. 2010. Portál. ISBN 978-80-7367-733-6
Hanšpachová, J. Hry pro maminky s dětmi. Praha. 2010. Portál. ISBN 978-80-7367-705-3

Kramplová, M. Jemná motorika, grafomotorika, logomotorika, mimika, oromotorika, vizuomotorika. Bublifit. 2019