Zdravý chrbát

02.01.2021

Zdravá chrbtica je základ pre pohyb bez bolesti.  

Stres a nesprávne pohybové stereotypy, málo pohybu... To je len zopár hlavných príčin vzniku bolesti chrbtice v dnešnej dobe. Naša chrbtica má byť pružná, ale zároveň tvorí oporu pri každom pohybe. Zdravá chrbtica, to je aj správne dýchanie, podpora tráviaceho systému a tiež zdravých pohlavných orgánov. 

Svaly, ktoré chrbticu obopínajú a podporujú ju, majú byť v kondícii. Poďme sa na ne spolu pozrieť, precítiť ich, rozhýbať, uvoľniť a posilniť. Začnite nový rok v znamení zdravého pohybu a prihláste sa na náš kurz.

Čo vám ešte kurz prinesie?

- Zlepšíte si držanie tela.

- Cvičenie bude pôsobiť ako prevencia ťažkostí s pohybovým aparátom.

- Naučíte sa správnym pohybovým stereotypom.

Kurz je vhodný pre dospelých a deti od 10 rokov.

< Možnosť cvičiť aj zo záznamu vo FB skupine >

Lektor: Ing. Zuzana Pálinkášová, PhD. (Beba)

Kde: Online prostredie (platforma Zoom)

Kedy: od 13.1. do 31.1.2022

Pre rezerváciu miesta prosím vyplňte dotazník cvičenca. Ďakujeme :)

Prehlásenie

Prehlasujem, že mnou uvedené údaje sú pravdivé a úplné, že cvičenie vykonávam na vlastné riziko a zodpovednosť, o čom som bol/a vopred poučený/á.

V zmysle ustanovenia §14 zákona č. 18/2018 Z.z. - zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujem svoje osobné údaje dobrovoľne a podpisom na dotazníku udeľujem svoj súhlas na spracovanie osobných údajov v rámci prevádzky zariadenia. Uvedené súhlasy so spracovaním osobných údajov a poskytnutie týchto osobných údajov sa udeľujú na vopred neurčenú dobu. Toto prehlásenie robím slobodne a vážne.

Dôležité upozornenia

1. Po vážnejších operáciách, úrazoch začať s cvičením až na odporúčanie odborného lekára.

2. Počas cvičenia nesmie nič bolieť. V prípade bolestí je nutné upozorniť inštruktorku.