Zdravý chrbát

02.01.2021

Zdravá chrbtica je základ pre pohyb bez bolesti.  

Cítite aj vy stuhnutý chrbát, bolesti ramien či krížov? Trpí Vaša chrbtica nevhodným držaním tela, neustálou prácou za počítačom alebo nedostatkom pohybu? Chceli by ste venovať svojmu telu lepšiu starostlivosť?

Naša chrbtica má byť pružná, ale zároveň tvorí oporu pri každom pohybe. Zdravá chrbtica, to je aj správne dýchanie, podpora tráviaceho systému a tiež zdravých pohlavných orgánov.  

Na lekciách budeme aktívne pôsobiť na všetky svaly, ktoré sú dôležité pre bezbolestný a funkčný pohyb chrbtice. Budeme posilňovať, ale aj uvoľňovať a relaxovať

Budeme sa venovať funkčnosti jednotlivých segmentov (hlava, krčná chrbtica, hrudník, ramená, panva) dôležitých pre správne nastavenie postúry chrbtice v rámci každodenných pohybov.

Cieľom je naučiť vás jednotlivé cviky tak, aby ste ich mohli praktikovať samostatne kdekoľvek, aj v domácom prostredí. Postupom času budete schopní tento pohyb prirodzene preniesť do pohybov, ktoré sprevádzajú celý váš deň.

Čo vám kurz prinesie?

  • Zlepšíte si držanie tela
  • Cvičenie bude pôsobiť ako prevencia ťažkostí s pohybovým aparátom
  • Naučíte sa správnym pohybovým stereotypom


Kurz je vhodný pre dospelých a deti od 10 rokov.

Pre rezerváciu miesta prosím vyplňte prihlášku. Vašou registráciou na kurz zároveň súhlasíte s prehlásením (nižšie v texte). Prečítajte si prosím aj dôležité upozornenia. Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na vás :)

Prehlásenie

Prehlasujem, že mnou uvedené údaje sú pravdivé a úplné, že cvičenie vykonávam na vlastné riziko a zodpovednosť, o čom som bol/a vopred poučený/á.

V zmysle ustanovenia §14 zákona č. 18/2018 Z.z. - zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujem svoje osobné údaje dobrovoľne a podpisom na dotazníku udeľujem svoj súhlas na spracovanie osobných údajov v rámci prevádzky zariadenia. Uvedené súhlasy so spracovaním osobných údajov a poskytnutie týchto osobných údajov sa udeľujú na vopred neurčenú dobu. Toto prehlásenie robím slobodne a vážne.

Dôležité upozornenia

1. Po vážnejších operáciách, úrazoch začať s cvičením až na odporúčanie odborného lekára.

2. Počas cvičenia nesmie nič bolieť. V prípade bolestí je nutné upozorniť inštruktorku.